Archive for Month: Marzec

Prostota budowy i montażu

Podobnie jak Zintegrowany System Zarządzania system zbudowany jest z odpowiednich magistral komunikacyjnych i domofonowych, lokalnych kontrolerów sterujących, a następnie modułów wykonawczych (jeśli są potrzebne) oraz zamków i paneli rozmównych oraz pozostałego osprzętu. Zasilanie systemu w zależności od uwarunkowań i...

Read More

Jak działa SSP?

Praca Systemu Sterowania Przejściami sprowadza się w praktyce do obsługi centrali systemowej na które prezentowane są w czytelny sposób (za pomocą diod LED) wszystkie niezbędne operatorowi informacje takie jak: wszystkie przychodzące do systemu żądania, żądania aktualnie obsługiwane, stan przejść...

Read More

Budowanie systemu ZSZ etapami

System MajorDomus® to duże i profesjonalne narzędzie mające za zadanie pełną kontrolę nad urządzeniami technicznymi (w szczególności służącymi ochronie) zarówno w sposób automatyczny jak i wspomagając pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i „utrzymanie ruchu”. Może kontrolować praktycznie nieograniczoną liczbę...

Read More

Opis modułów programu ZSZ

Program składa się z kilku niezależnych modułów realizujących różne funkcje. a) Administracyjno – Raportujący Składa się z dwóch części: Admin oraz Raport. Część „Admin” służy do konfiguracji całego systemu kontroli dostępu, monitorowania obiektu oraz zdalnego, automatycznego sterowania urządzeniami. Zadania...

Read More

Architektura systemu

Istotną zaletą systemu ZSZ jest jego wielka elastyczność. Możliwości rozbudowy systemu są praktycznie nieograniczone i zależą wyłącznie od potrzeb i wymagań użytkownika, a proces decyzyjny w każdym przypadku zajmuje tyle samo czasu, nie istnieje więc niebezpieczeństwo tego, iż w...

Read More

Opis stanowisk operatorskich i prezentacyjnych

System umożliwia podłączenie zarówno stanowisk dających możliwość podglądu na monitorze pracy systemu i jego sterowanie (operatorskich), jak również służących wyłącznie wizualizacji zachowania systemu (prezentacyjne). System został tak zaprojektowany, aby była możliwość podłączenia nieograniczonej liczby stanowisk zarówno operatorów systemu jak...

Read More

Rejestracja zdarzeń (w szczególności wymagających potwierdzenia oraz akceptacji dokonywanych przez operatorów)

Rejestracja zdarzeń odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez komputery wykonawcze, które zbierają informacje z poszczególnych kontrolerów. Rejestrowane są absolutnie wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, np.: naciśnięcie przycisku, zbliżenie karty, zezwolenie dostępu, włączenie światła, logowanie operatora do systemu, awarie urządzeń,...

Read More

Zalety systemu ZSZ

Zalety Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Monitorowanie w trybie ON-LINE przez system komputerowy pracy kontrolerów, a przez nie pracy urządzeń, Podejmowanie reakcji przez system w określonych sytuacjach w sposób automatyczny i według wcześniej ustalonych algorytmów, Wspomaganie pracy osób monitorujących pracę systemu...

Read More

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość