Zintegrowany System Zarządzania to potężne narzędzie pozwalające zbudować dowolnie „duży” system zarządzania. Pomimo wielu realizowanych funkcji, możliwości praktycznie nieograniczonej rozbudowy oraz wykonywania skomplikowanych zadań, w codzxiennym użytkowaniu jest niezwykle prosty i łatwy w obsłudze dzięki temu, iż:

a) praca operatora z systemem odbywa się wyłącznie na podstawie planów obiektów przedstawionych graficznie na monitorze w postaci map (budynków, kondygnacji, fragmentów obiektu).

b) Każde z kontrolowanych urządzeń jest przedstawione na mapie graficznie w postaci ikony (tematycznej), obrazującej wykonywane aktualnie zadanie (otwarcie drzwi, włączenie światła itp.)

c) wszystkie Akcje podsystemu są natychmiast interpretowane graficznie na monitorze, a Akcje wymagające potwierdzenia są wyświetlane z dodatkowym żądaniem akceptacji przez operatora.

d) Każde zdarzenie alarmowe jest natychmiast sygnalizowane komunikatem alarmowym, odpowiednim komunikatem głosowym oraz żądaniem potwierdzenia przyjęcia wiadomości przez operatora.

e) Zdalne zarządzanie akcjami systemu (otwarcie drzwi, włączanie podglądu z kamery, klimatyzacji itp.) polega na wskazaniu kursorem „myszki” odpowiedniej ikony na interesującej nas mapie i „kliknięcie” w obrębie ikony. W przypadku akcji wymagającej potwierdzenia, jest wyświetlany stosowny komunikat wraz z żądaniem potwierdzenia.

f) W przypadku połączenia ZSZ z systemem nagłośnienia obiektu, każdy komunikat, zarówno alarmowy jak i informacyjny, może być przekazywany do dowolnej strefy obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość