System ZSZ jest zbudowany w taki sposób, aby absolutnie żadne zdarzenie nie mogło mieć miejsca bez odnotowania go w bazie danych oraz by reakcja systemu na zdarzenie była maksymalnie szybka. Cały proces przebiega w kilku etapach wykonywanych równolegle. W pierwszej kolejności wszystkie zdarzenia są ustawiane chronologicznie. Następnie są one jednocześnie zapisywane do bazy danych oraz analizowane pod kątem reakcji systemu na zdarzenie. Jeżeli odpowiedź systemu nie wymaga interwencji operatora system natychmiast wysyła zdefiniowaną listę rozkazów do kontrolerów. W przeciwnym wypadku zostaje wysłany na stanowisko operatora odpowiedni komunikat i na podstawie jego odpowiedzi jest podejmowana decyzja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość