Centrala AC-CSP2510

Centrala AC-CSP2510

Centrala AC-CSP2510 jest głównym elementem Systemu Sterowania Przejściami. Komunikuje się ze wszystkimi kontrolerami zainstalowanymi w systemie poprzez magistrale RS485 zbierając informację o stanie w jakim znajdują się przejścia. Centrala wyposażona jest w zespół diod informujących operatora o stanie przejść oraz w klawiaturę umożliwiającą obsługę zaistniałych zdarzeń. Centrala może być rozszerzona o moduł domofonowy (AC-MDSP10) służący do komunikacji głosowej pomiędzy operatorem a osobą żądającą przejścia oraz moduł wyjść sterujących (EB-MWA16) służący do integracji SSP z systemem telewizji przemysłowej (CCTV).

Opis

Parametry użytkowe Centrali AC-CSP2510 w wersji podstawowej:

 • Ilość obsługiwanych przejść: 32 (16 w przypadku dwustronnej kontroli przejścia),
 • Kolejkowanie przychodzących żądań (maksymalnie 16 żądań w kolejce),
 • Wizualizacja stanu każdego przejścia jednocześnie,
 • Programowany czas załączenia rygla (maksymalny czas na otwarcie drzwi),
 • Programowany czas trwania żądania (maksymalny czas na obsłużenie żądania, po tym czasie żądanie znika),
 • Łatwe uruchamianie i diagnostyka systemu dzięki informacji o kontrolerach z którymi nie ma komunikacji,
 • Programowanie, dla każdego przejścia oddzielnie, możliwość otwarcia drzwi bez żądania,
 • Możliwość sterowania Centralą z zewnętrznego urządzenia poprzez port RS485.
 • Odporna na uszkodzenia maskownica wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 2mm.

Dodatkowe funkcje po zainstalowaniu modułu domofonowego (AC-MDSP10):

 • Umożliwienie komunikacji głosowej pomiędzy operatorem a osobą żądającą przejścia,
 • Możliwość konfiguracji domofonu, niezależnie dla każdego przejścia, jako oddzielnego urządzenia o funkacjach takich samych jak w Systemie Domofonowym.

Dodatkowe funkcje po zainstalowaniu modułu wyjść sterujących (EB-MWA16):

 • Możliwość zainstalowania do 4 modułów (64 wyjścia),
 • Umożliwienie integracji SSP z Systemem Telewizji Przemysłowej,
 • Automatyczny wybór kamery podczas zgłoszenia żądania,
 •  Możliwość ręcznego wyboru dowolnej kamery.

Podstawowe dane techniczne:

Zasilanie ~230V
Pobór mocy 11VA
Wymiary obudowy: wysokość 226mm, szerokość 267mm, głębokość 72m (bezmaskowinicy)
Wymiary maskownicy: wysokość 247mm, szerokość 287mm, grubość 2mm

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość