Kontroler EB-AC2201

Kontroler EB-AC2201

Kontroler EB-AC2201 jest podstawowym modułem odpowiedzialnym za kontrolę dostępu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

Jego zadaniem jest nadzorowanie pracy czytników kart zbliżeniowych AC-PA01 a także sterowanie oraz kontrola stanu przejścia. Do kontrolera można podłączyć do dwóch czytników w przypadku obustronnej kontroli przejścia.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz w celu rozszerzenia funkcjonalności kontroli dostępu cały proces decyzyjny został przeniesiony do jednostki centralnej systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu pozbyto się ograniczeń wynikających z pojemności pamięci czytnika. Nie jest również możliwe doprowadzenie do nieautoryzowanego otwarcia przejścia a każde zdarzenie, łącznie z próbą włamania lub sabotażu kontrolera, jest odnotowywane w historii zdarzeń.

Kontroler EB-AC2201 ma możliwość bezpośredniego sterowania zamkiem elektromagnetycznym bądź za pośrednictwem kontrolerów rygli EB-LCM11 lub EB-LCM21.
Szybka wymiana informacji z urządzeniami zarządzającymi umożliwiają natychmiastową reakcję na fakt odczytania karty bądź zmianę stanów wejściowych kontrolera.

Dodatkowo kontroler powsiada:

  • możliwość podłączenia przycisku otwierającego przejście w przypadku gdy nie jest potrzebny nadzór nad
  • osobami wychodzącymi,
  • wejście uniwersalne,
  • gniazdo LOCK dające możliwość łączenia przejść w tzw. śluzę* ,
  • dodatkowe wyjście umożliwiające np. sterowanie drugim zamkiem,
  • gniazdo sabotażowe do którego można podłączyć czujnik otwarcia obudowy,
  • układ zasilania awaryjnego który wymaga zastosowania zewnętrznego akumulatora.

Opis

Dane techniczne:

Zasilanie: Wejscie POWER

Napiecie stałe o wartości nominalnej 12V,

Dopuszczalne napięcie zasilania kontrolera
10-17V.

Pobór prądu Kontroler pracujący samodzielnie pobiera od 60 do 150mA,
Wyjścia Kontroler wyposażony jest w dwa wyjścia, z czego pierwsze jest domyślnie ustawione jako wyjście sterujące zamkiem. Stan wysoki występuje w chwili zwarcia styków COM i NO.

Obciążenie każdego wyjścia wynosi:
– 50V AC, 1A
– 24V DC, 2A

W przypadku stosowania zamków wymagających wyższego napięcia zasilania lub o większej mocy należy stosować dodatkowy, zewnętrzny przekaźnik.

Wejścia Kontroler wyposażony jest w trzy wejścia bezpotencjałowe.

– UNI.IN wejście uniwersalne którego działanie jest zależne od konfiguracji oprogramowania.

-DOOR CONTACT wejście służące do podpięcia czujnika drzwi – kontaktronu. Możliwe jest też wykorzystywanie go jako wejścia uniwersalnego.

– OPEN BUTTON wejście przeznaczone do podłączenia przycisku otwierania drzwi od strony wewnętrznej, lub wejście uniwersalne. Działanie przycisku jest jednak zawsze zależne od konfiguracji systemu i wejście samodzielnie nie może wymusić na kontrolerze reakcji.

Stan wysoki występuje w chwili zwarcia pinów.
Filtr wejściowy 50 ms.

Wejście czytnika Wejście ANTENNA
Służy do podpięcia czytnika lub czytników kontroli dostępu. Do tego wejścia można podpiąć do dwóch czytników AC-PA01x, pod warunkiem że jeden będzie typu master a drugi slave.
Wymiary: Wymiary płytki bez obudowy:
wysokość 122mm, szerokość 120mm, wysokość najwyższego elementu 50mm

*Funkcja śluzy uniemożliwia otwarcie przejścia jeśli w tym samym czasie inne przejście podłączone do śluzy jest otwarte.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość