Kontroler rygla EB-LCM21

Kontroler rygla EB-LCM21

Kontroler rygla EB-LCM21 jest modułem rozszerzającym możliwości kontrolera EB-BC244 oraz kontrolera EB-BC2201 o pełniejszą kontrolę i sterowanie przejściami wyposażonymi w specjalistyczne rygle elektromagnetyczne.

Jest to bardziej rozbudowana wersja kontrolera EB-LCM11 mogąca obsługiwać bardziej skomplikowane zamki. Zawiera również dodatkowe wejścia i wyjścia. Jednocześnie dzięki własnemu układowi sterowania odciąża system oraz kontroler nadrzędny.

Jego podstawową zaletą jest możliwość łatwego i szybkiego przystosowywanie przez producenta do współpracy z różnymi rodzajami rygli. W ten sposób system nie musi być informowany jakiego typu zamek obsługuje. Jedyną ważną informacją którą kontroler przekazuje do sytemu jest stan drzwi (otwarte bądź zamknięte).

Opis

Dodatkową bardzo ważną zaletą kontrolerów EB-LCM21 jest możliwość łączenia przejść w tzw. śluzę* pojedynczą bądź podwójną.

Dodatkowo kontroler posiada:

  • Uniwersalne wejście. Jego działanie zależy od wersji programu.
  • Wejście FIRE ALM. służące do integracji przejścia z systemem p.poż.. Wejście to może być również wykorzystywana, w razie konieczności, jako wejście uniwersalne.
  • Wyjście uniwersalne. Jego działanie zależy od wersji programu. Może m.in. służyć wraz z uniwersalnym wejściem jako złącze drugiej śluzy.
  • Złącze diody sygnalizacyjnej.

Dane techniczne:

Zasilanie: Napięcie stałe o wartości nominalnej 12V,Dopuszczalne napięcie zasilania modułu 10-17V,

Zasilanie pobierane jest z kontrolera przez złącze FC14.

Pobór prądu Kontroler pracujący samodzielnie pobiera od 30 do 150mA,
Złącze LOCK P.SPLY Złącze służy do podpinania zasilania zamka. Maksymalna wartość obciążenia zamka wynosi:– 50V AC, 1A
– 24V DC, 2A

W przypadku stosowania zamków wymagających wyższego napięcia zasilania lub o większej mocy należy stosować dodatkowy, zewnętrzny przekaźnik.

Wejścia EB-LCM21 wyposażony jest w 2 wejścia:– UNI.IN wejście uniwersalne którego działanie jest zależne od konfiguracji oprogramowania. Może pracować w dwóch trybach, jako wejście bezpotencjałowe lub sterowane napięciem. Tryb pracy zależy do ustawień zworek JP1 i JP2

– FIRE ALM. wejście sygnalizacji pożaru przeznaczone do współpracy z centralkami przeciwpożarowymi. Może też być wykorzystywane jako uniwersalne wejście. Pracuje tylko w trybie bezpotencjałowym
Stan wysoki występuje w chwili zwarcia pinów.
Filtr wejściowy 50 ms.

Wyjścia Kontroler wyposażony jest w jedno uniwersalne wyjście przekaźnikowe (COM, NO, NZ).Obciążenie wyjścia wynosi:
– 50V AC, 1A
– 24V DC, 2A
Wymiary: wysokość 122mm, szerokość 120mm, wysokość najwyższego elementu 50mm

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość