Moduł administracyjny AC-S025/ADM

Moduł administracyjny AC-S025/ADM

Moduł Admin służy do zdefiniowania systemu kontroli dostępu, monitorowania obiektu oraz sterowania różnymi zainstalowanymi w nim urządzeniami.

Te trzy zadania są realizowane za pomocą kontrolerów łączących fizyczne urządzenia z nadzorującym je system komputerowym. System jest bardzo elastyczny, tzn. użytkownik może definiować jego konfigurację na poziomie podstawowych elementów składowych. Wymaga to określenia znacznej liczby parametrów. Dzięki temu można jednak zbudować system „na miarę”, przystosowując go do indywidualnych potrzeb i warunków konkretnego obiektu. Podobnie jak budowanie z małych klocków, działanie takie jest bardziej pracochłonne, pozwala jednak wiernie odtworzyć zamierzony kształt. Zadania realizowane przez moduł Admin można podzielić na dwie grupy: szczegółowe określenie zasad sterowania zainstalowanymi w nim urządzeniami oraz zdefiniowanie reguł kontroli dostępu uprawnionych osób do poszczególnych części obiektu.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość