Moduł operatora AC-S025/OPR

Moduł operatora AC-S025/OPR

Moduł Operator służy do śledzenia bieżącego stanu systemu oraz ręcznego sterowania niektórymi jego elementami.

Przy pomocy tego modułu operator, czyli osoba dyżurująca w danym momencie przy konsoli może np. włączać urządzenia, odbierać sygnały alarmowe z systemu oraz wykonywać te
czynności, które zostały zdefiniowane jako czynności wymagające potwierdzenia.

Funkcje te są realizowane przy pomocy następujących elementów:

  • Mapa – czyli graficzne przedstawienie obiektu z zaznaczonymi ważniejszymi kontrolerami;
  • Lista zdarzeń (w dolnej części okna)
  • Potwierdzenia – lista rozkazów wymagających potwierdzenia przez operatora
  • Grupy – lista obejmująca grupy kontrolerów, stanowiące funkcjonalną całość
  • Przełącznik Aktywne Plany
  • Przycisk ALARM!

Aby wykonać jakąkolwiek czynność w programie Operator, konieczne jest „potwierdzenie tożsamości” osoby siedzącej przy konsoli sterującej. Jest ona prowadzona na bieżąco przy pomocy programu Id20 oraz terminala identyfikacyjnego.

Program Id20 musi być uruchomiony, zaś karta operatora uprawnionego do obsługi programu –
umieszczona w terminalu. Bez spełnienia tych warunków możliwe jest przeprowadzenie tylko jednej
czynności, a mianowicie użycie przycisku ALARM.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość