Terminal zbliżeniowy AC-AT02

Terminal zbliżeniowy AC-AT02

Terminal zbliżeniowy AC-AT02 służy weryfikacji uprawnień operatorów systemu.

Odczytuje numer karty zbliżeniowej operatora i przekazuje ją do stanowiska operatorskiego, do którego jest podłączony. Numer ten jest przez wykorzystywany przez program ID20 do weryfikacji operatora aktualnie obsługującego system.

Gdy na terminalu nie ma karty lub jest karta nie posiadająca odpowiednich uprawnień nie można korzystać z programu „Operator”. Możliwe jest jedyni wyłączenie programu. Program ten jest odpowiedzialny za wizualizację zdarzeń, nadzór nad systemem oraz zarządzanie przejściami.

Po położeniu na terminalu AC-AT02 karty zdefiniowanej w systemie z odpowiednimi uprawnieniami program staje się aktywny.

Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu.
Urządzenie to jest integralną częścią stanowiska operatorskiego.

Opis

Dane techniczne:

Zasilanie: Napięcie stałe o wartości nominalnej 12V,
Pobór prądu: Min 10mA (w stanie czuwania)

Max 40mA (w chwili odczytu karty)

Częstotliwość 125kHz
Komunikacja: RS 232, szybkość 19200 b/s
Sygnalizator optyczny Na przedniej obudowie urządzenia znajduje się dioda sygnalizująca stan terminala. Można wyszczególnić
następujące sygnały optyczne diody:- miga na czerwono – urządzenia zasilone, brak komunikacji z komputerem.

– świeci na czerwono – urządzenie wykryło kartę . Co pewien czas, w chwili komunikacji z komputerem dioda gaśnie.

Klasa obudowy: IP66
Wymiary: Wysokość 21mm, szerokość 80mm, długość 100mm.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość