Rejestracja zdarzeń (w szczególności wymagających potwierdzenia oraz akceptacji dokonywanych przez operatorów)

Rejestracja zdarzeń odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez komputery wykonawcze, które zbierają informacje z poszczególnych kontrolerów. Rejestrowane są absolutnie wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, np.: naciśnięcie przycisku, zbliżenie karty, zezwolenie dostępu, włączenie światła, logowanie operatora do systemu, awarie urządzeń, przerwy w komunikacji pomiędzy kontrolerami a komputerem itp.

Każde zdarzenie jest rejestrowane z podaniem lokalizacji, daty, godziny i sekundy jego zajścia. Dotyczy to również operacji wymagających interwencji operatora. W takim przypadku oprócz wymienionych wyżej informacji, jest zapisywany dodatkowo kod operatora potwierdzającego zdarzenie lub podejmującego określone działania. 
Zdarzenia są zapisywane w bazie danych, w chronologicznej kolejności na zewnętrznych komputerach (serwerach). Zapisane dane mają status ReadOnly i są dostępne dla użytkowników wyłącznie w trybie Do-Odczytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość