System Sterowania Przejściami(SSP) – MECO

System Sterowania Przejściami(SSP)

System Sterowania Przejściami jest prostym w budowie i obsłudze systemem, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie i zdalne zarządzanie przejściami. Część mechanizmów zaczerpnięto z Zintegrowanego Systemu Zarządzania, np. Operator systemu udostępnia (otwiera) przejście po otrzymaniu sygnału żądania przejścia i potwierdzeniu wizualnym (przy pomocy kamer systemu CCTV) osoby lub sytuacji.

Dodatkowo SSP można wyposażyć w podsystem domofonowy, który w zależności od konfiguracji będzie wykonywał jedno z dwóch zadań.:

wspomagał żądania przejścia komunikacją głosową,
pełnił rolę typowego systemu domofonowego pomiędzy operatorem i pomieszczeniami bez względu na pracę SSP.

Artykuły

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość