System Kontroli Sali Widzeń

System Kontroli Sali Widzeń

INSTALACJA AUDIO W SALACH WIDZEŃ
Jest to system audio umożliwiający rozmowę osób odwiedzających z osadzonym w specjalnych pomieszczeniach zapewniających brak bezpośredniego kontaktu.

Przystosowany jest zarówno do zwykłych słuchawek z mikrofonami pojemnościowymi jak i słuchawek wandaloodpornych z mikrofonami węglowymi.

Centrala może obsługiwać do czterech sal widzeń jednocześnie. Każda sala może być nadzorowana przez innego operatora bądź też przez jedną osobę. Z uwagi na modułową budowę centralę można zakupić z odpowiednią ilością modułów sterujących w zależności od ilości sal jaką ma obsługiwać.


Każdy moduł centrali umożliwia:

 • prowadzenie rozmów 2+1 (3 słuchawki)
 • rejestrację czasu trwania połączenia z automatycznym startem i kasowaniem po zakończeniu rozmowy
 • wyświetlanie czasu trwania rozmowy:
  a) w obu częściach sali widzeń (2 zegary)
  b) u operatora
 • włączenia się do rozmowy przez operatora, zarówno w przypadku sali bezpośrednio obsługiwanej jak i w przypadku rozmowy z sali która aktualnie przełączona jest na wspólną magistralę wewnętrzną.
 • przerwanie czasowe rozmowy przez operatora (zegar nie ulega skasowaniu) oraz jej wznowienie
 • nagrywanie na zewnętrznym rejestratorze w jednym z następujących trybów:
  a) bezpośrednio z sali (1:1)
  b) z dowolnej sali poprzez wspólną magistralę (połączenie n:1)
 • podłączenie mikrofono-słuchawek i odsłuch w jednym z następujących trybów:
  a) bezpośrednio z sali obsługiwanej przez moduł.
  b) z dowolnej sali widzeń, z której rozmowa przełączona jest na wspólną magistralę centrali.

Ponadto do centrali można podłączyć zewnętrzny zestaw głośnikowy umożliwiający odsłuch rozmowy ze wspólnej magistrali centrali.

W razie konieczności istnieje możliwość połączenia ze sobą dwóch central wspólnymi magistralami komunikacyjnymi
co umożliwia jednemu operatorowi nadzór nad ośmioma pomieszczeniami bez konieczności przełączania mikrofono-słuchawek
oraz nagrywanie wybranej rozmowy na jednym magnetofonie.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość