Systemy kontroli rentgenowskiej do kontroli produktów spożywczych

Najnowocześniejszy sprzęt inspekcyjny oparty na technologii rentgenowskiej. Umożliwia pokonanie ograniczeń istniejących a rynku wykrywaczy metali, w których badaniu podlega tylko metal, i badanie nie tylko metali, ale także produktów niemetalowych (kamień, szkło, kości itp.). Ponadto jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak kontrola pominięć, kontrola defektów i kontrola rozróżnienia, a także kontrola substancji obcych.


 • Graficzna konfiguracja ekranu dla wygody użytkownika
 • Nie ma potrzeby wymiany ani czyszczenia filtrów klimatyzacji
 • Łatwa obsługa
 • Codzienny raport produkcyjny (plik Excel z całkowitą wielkością produkcji, ilością produktu NG, czasem pracy itp.)
 • Opcjonalnie system do monitorowania i kontroli sprzętu rentgenowskiego na miejscu z biura.
 • Samodzielnie opracowane oprogramowanie S/W umożliwia opracowywanie i modyfikowanie programu w celu spełnienia wymagań terenowych
 • Zdalna inspekcja jest możliwa w sieciach LAN
 • Zapis obrazów odrzuconych partii oraz zapis operacji / dziennika
 • Ustawianie obszaru maskowania produktu
 • Zapewnienie różnych algorytmów inspekcji, w tym kontrola substancji obcych, pominięć, ilości, odtlenionego materiału i uszkodzeń
 • Zarządzanie wadliwymi obrazami, przechowywanie i przesyłanie w porcie USB (reagowanie na HACCP)
 • Rejestracja i maskowanie modeli, ulepszenia produktów i maskowanie obrazu oraz możliwość rejestracji do 100 000 produktów (zgodnie z HACCP)

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość