Zalety Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 • Monitorowanie w trybie ON-LINE przez system komputerowy pracy kontrolerów, a przez nie pracy urządzeń,
 • Podejmowanie reakcji przez system w określonych sytuacjach w sposób automatyczny i według wcześniej ustalonych algorytmów,
 • Wspomaganie pracy osób monitorujących pracę systemu poprzez stworzenie możliwości akceptacji bądź odrzucenia proponowanych przez system rozwiązań (wcześniej zdefiniowanych), wobec zachodzących w systemie zdarzeń,
 • Zapis w bazie danych absolutnie wszystkich zachodzących w systemie zdarzeń, a w szczególności działań podjętych przez operatorów,
 • Umożliwianie dostępu do zasobów zarządzanego obiektu dla użytkowników posiadających ważne identyfikatory, według indywidualnie określonych praw dostępu,
 • Umożliwianie zdalnej kontroli podsystemów wyłącznie dla operatorów posiadających ważne uprawnienia i identyfikatory,
 • Stworzenie możliwości autonomicznej pracy podsystemów (sabotaż jednego nie wpływa na pracę żadnego innego), z jednoczesnym zapewnieniem pełnej współpracy pomiędzy nimi (akcja w zakresie jednego podsystemu wymusza reakcję innego),
 • Zapewnienie ciągłej samodiagnostyki podsystemów oraz generowanie komunikatów systemowych o nieprawidłowościach w ich pracy, a także stworzenie systemu ich dystrybucji do operatorów, jak i użytkowników zewnętrznych,
 • Zapewnienie systemu definiowalnych komunikatów o zdarzeniach alarmowych oraz systemu ich dystrybucji zarówno bezpośrednio do operatorów, jak i osób bezpośrednio związanych z systemem, poprzez wykorzystanie urządzeń zewnętrznych np.: telefonu komórkowego, faksu, e-mail itp.,
 • Umożliwienie pełnej integracji systemu z innymi systemami oraz urządzeniami ochrony technicznej zainstalowanymi na obiekcie, np.: alarmowym, przeciwpożarowym, nadzoru telewizyjnego, poprzez zdefiniowanie określonych komunikatów oraz reakcji ZSZ na zdarzenia w nich zachodzące, oraz wywołanie określonych zachowań tych systemów np. przez operatora,
 • Umożliwienie rozbudowy ZSZ poprzez dołączanie kolejnych podsystemów zbudowanych w oparciu o inne specjalistyczne czujki, analizatory, sterowniki itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość