Zintegrowany System Zarządzania(ZSZ)

Zintegrowany System Zarządzania(ZSZ)

Zintegrowany System Zarządzania jest systemem typu „inteligentny budynek”, którego podstawowym zadaniem jest zdalna, pełna kontrola oraz monitoring zainstalowanych urządzeń zarówno tych, które służą bieżącej eksploatacji jak i jego ochronie.

ZSZ pozwala na zarządzanie z poziomu komputera operatorskiego praktycznie dowolnym urządzeniem, a jest ograniczone jedynie możliwościami samego urządzenia. Praca z systemem może odbywać się zarówno w sposób automatyczny (wg zaprogramowanych algorytmów) jak i być uzależniona całkowicie lub częściowo od decyzji operatora. W przypadku pracy z operatorem system może w określonych sytuacjach „podpowiadać” operatorowi sposób zachowania lub wręcz wskazywać rozwiązania do zaakceptowania, eliminując w ten sposób możliwość pomyłki operatora w sytuacjach niecodziennych lub alarmowych. ZSZ pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi zdarzeniami zachodzącymi w obiekcie oraz daje możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji z jednego lub kilku stanowisk operacyjnych, z jednoczesnym zapisem do bazy danych wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie.

Artykuły

5000+ Wykonanych projektów, zapewniamy najwyższą jakość