Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) – MECO

Zintegrowany System Zarządzania(ZSZ)

Zintegrowany System Zarządzania jest systemem typu „inteligentny budynek”, którego podstawowym zadaniem jest zdalna, pełna kontrola oraz monitoring zainstalowanych urządzeń zarówno tych, które służą bieżącej eksploatacji jak i jego ochronie.

ZSZ pozwala na zarządzanie z poziomu komputera operatorskiego praktycznie dowolnym urządzeniem, a jest ograniczone jedynie możliwościami samego urządzenia. Praca z systemem może odbywać się zarówno w sposób automatyczny (wg zaprogramowanych algorytmów) jak i być uzależniona całkowicie lub częściowo od decyzji operatora. W przypadku pracy z operatorem system może w określonych sytuacjach „podpowiadać” operatorowi sposób zachowania lub wręcz wskazywać rozwiązania do zaakceptowania, eliminując w ten sposób możliwość pomyłki operatora w sytuacjach niecodziennych lub alarmowych. ZSZ pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi zdarzeniami zachodzącymi w obiekcie oraz daje możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji z jednego lub kilku stanowisk operacyjnych, z jednoczesnym zapisem do bazy danych wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie.

Artykuły

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość