Archive for Category: Zintegrowany System Zarządzania(ZSZ)

Budowanie systemu ZSZ etapami

System MajorDomus® to duże i profesjonalne narzędzie mające za zadanie pełną kontrolę nad urządzeniami technicznymi (w szczególności służącymi ochronie) zarówno w sposób automatyczny jak i wspomagając pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i „utrzymanie ruchu”. Może kontrolować praktycznie nieograniczoną liczbę...

Read More

Opis modułów programu ZSZ

Program składa się z kilku niezależnych modułów realizujących różne funkcje. a) Administracyjno – Raportujący Składa się z dwóch części: Admin oraz Raport. Część „Admin” służy do konfiguracji całego systemu kontroli dostępu, monitorowania obiektu oraz zdalnego, automatycznego sterowania urządzeniami. Zadania...

Read More

Architektura systemu

Istotną zaletą systemu ZSZ jest jego wielka elastyczność. Możliwości rozbudowy systemu są praktycznie nieograniczone i zależą wyłącznie od potrzeb i wymagań użytkownika, a proces decyzyjny w każdym przypadku zajmuje tyle samo czasu, nie istnieje więc niebezpieczeństwo tego, iż w...

Read More

Opis stanowisk operatorskich i prezentacyjnych

System umożliwia podłączenie zarówno stanowisk dających możliwość podglądu na monitorze pracy systemu i jego sterowanie (operatorskich), jak również służących wyłącznie wizualizacji zachowania systemu (prezentacyjne). System został tak zaprojektowany, aby była możliwość podłączenia nieograniczonej liczby stanowisk zarówno operatorów systemu jak...

Read More

Rejestracja zdarzeń (w szczególności wymagających potwierdzenia oraz akceptacji dokonywanych przez operatorów)

Rejestracja zdarzeń odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez komputery wykonawcze, które zbierają informacje z poszczególnych kontrolerów. Rejestrowane są absolutnie wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, np.: naciśnięcie przycisku, zbliżenie karty, zezwolenie dostępu, włączenie światła, logowanie operatora do systemu, awarie urządzeń,...

Read More

Zalety systemu ZSZ

Zalety Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Monitorowanie w trybie ON-LINE przez system komputerowy pracy kontrolerów, a przez nie pracy urządzeń, Podejmowanie reakcji przez system w określonych sytuacjach w sposób automatyczny i według wcześniej ustalonych algorytmów, Wspomaganie pracy osób monitorujących pracę systemu...

Read More

Podstawowe zadania systemu

System ZSZzostał zaprojektowany z myślą o realizacji trzech podstawowych zadań: Zintegrowanego monitoringu systemów i urządzeń lokalnych w celu wizualizacji wszystkich zdarzeń zachodzących na obiekcie. W przypadku gdy na obiekcie niezależnie pracują różne systemy lokalne (alarmowe, pożarowe, napadowe, wentylacyjne, kontroli...

Read More

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość