Artykuły

Łatwość rozbudowy systemu i przejścia na Zintegrowany System Zarządzania

System może obsługiwać do 32 przejść oraz do 32 niezależnych punktów domofonowych. Budowanie takiego systemu może następować etapami, a rozbudowa systemu polega na dopięciu do magistral sterujących i domofonowych następnych kontrolerów i stosownego osprzętu. Dodatkową zaletą systemu jest możliwość łatwego „przejścia” na Zintegrowany System...

Czytaj więcej

Prostota budowy i montażu

Podobnie jak Zintegrowany System Zarządzania system zbudowany jest z odpowiednich magistral komunikacyjnych i domofonowych, lokalnych kontrolerów sterujących, a następnie modułów wykonawczych (jeśli są potrzebne) oraz zamków i paneli rozmównych oraz pozostałego osprzętu. Zasilanie systemu w zależności od uwarunkowań i wymagań użytkownika może być lokalne...

Czytaj więcej

Jak działa SSP?

Praca Systemu Sterowania Przejściami sprowadza się w praktyce do obsługi centrali systemowej na które prezentowane są w czytelny sposób (za pomocą diod LED) wszystkie niezbędne operatorowi informacje takie jak: wszystkie przychodzące do systemu żądania, żądania aktualnie obsługiwane, stan przejść (otwarte bądź zamknięte), stan połączeń...

Czytaj więcej

Budowanie systemu ZSZ etapami

System MajorDomus® to duże i profesjonalne narzędzie mające za zadanie pełną kontrolę nad urządzeniami technicznymi (w szczególności służącymi ochronie) zarówno w sposób automatyczny jak i wspomagając pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i „utrzymanie ruchu”. Może kontrolować praktycznie nieograniczoną liczbę urządzeń i co ważniejsze nie...

Czytaj więcej

Opis modułów programu ZSZ

Program składa się z kilku niezależnych modułów realizujących różne funkcje. a) Administracyjno – Raportujący Składa się z dwóch części: Admin oraz Raport. Część „Admin” służy do konfiguracji całego systemu kontroli dostępu, monitorowania obiektu oraz zdalnego, automatycznego sterowania urządzeniami. Zadania realizowane przez nią można podzielić...

Czytaj więcej

Architektura systemu

Istotną zaletą systemu ZSZ jest jego wielka elastyczność. Możliwości rozbudowy systemu są praktycznie nieograniczone i zależą wyłącznie od potrzeb i wymagań użytkownika, a proces decyzyjny w każdym przypadku zajmuje tyle samo czasu, nie istnieje więc niebezpieczeństwo tego, iż w przypadku dużego systemu reakcja systemu...

Czytaj więcej

Opis stanowisk operatorskich i prezentacyjnych

System umożliwia podłączenie zarówno stanowisk dających możliwość podglądu na monitorze pracy systemu i jego sterowanie (operatorskich), jak również służących wyłącznie wizualizacji zachowania systemu (prezentacyjne). System został tak zaprojektowany, aby była możliwość podłączenia nieograniczonej liczby stanowisk zarówno operatorów systemu jak i prezentacyjnych. Stanowiska operatorów są...

Czytaj więcej

Proces decyzyjny

System ZSZ jest zbudowany w taki sposób, aby absolutnie żadne zdarzenie nie mogło mieć miejsca bez odnotowania go w bazie danych oraz by reakcja systemu na zdarzenie była maksymalnie szybka. Cały proces przebiega w kilku etapach wykonywanych równolegle. W pierwszej kolejności wszystkie zdarzenia są...

Czytaj więcej

Rejestracja zdarzeń (w szczególności wymagających potwierdzenia oraz akceptacji dokonywanych przez operatorów)

Rejestracja zdarzeń odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez komputery wykonawcze, które zbierają informacje z poszczególnych kontrolerów. Rejestrowane są absolutnie wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, np.: naciśnięcie przycisku, zbliżenie karty, zezwolenie dostępu, włączenie światła, logowanie operatora do systemu, awarie urządzeń, przerwy w komunikacji pomiędzy kontrolerami...

Czytaj więcej

Zalety systemu ZSZ

Zalety Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Monitorowanie w trybie ON-LINE przez system komputerowy pracy kontrolerów, a przez nie pracy urządzeń, Podejmowanie reakcji przez system w określonych sytuacjach w sposób automatyczny i według wcześniej ustalonych algorytmów, Wspomaganie pracy osób monitorujących pracę systemu poprzez stworzenie możliwości akceptacji bądź...

Czytaj więcej

Podstawowe zadania systemu

System ZSZzostał zaprojektowany z myślą o realizacji trzech podstawowych zadań: Zintegrowanego monitoringu systemów i urządzeń lokalnych w celu wizualizacji wszystkich zdarzeń zachodzących na obiekcie. W przypadku gdy na obiekcie niezależnie pracują różne systemy lokalne (alarmowe, pożarowe, napadowe, wentylacyjne, kontroli dostępu, sterownicze itp.) kontrola polegająca...

Czytaj więcej

Współpraca systemu ZSZ z urządzeniami lub systemami zewnętrznymi

Komunikacja urządzeń lub systemów zewnętrznych z systememZSZodbywa się poprzez kontrolery systemowe. Kontrolery w zależności od typu posiadają określoną ilość wejść i/lub wyjść dwustanowych (przekaźnikowych). Za pomocą wejść zbierają sygnały z urządzeń zewnętrznych i przekazują je do systemu, a poprzez wyjścia wpływają na pracę urządzeń...

Czytaj więcej

Obsługa systemu – prostota i intuicyjność

Zintegrowany System Zarządzania to potężne narzędzie pozwalające zbudować dowolnie „duży” system zarządzania. Pomimo wielu realizowanych funkcji, możliwości praktycznie nieograniczonej rozbudowy oraz wykonywania skomplikowanych zadań, w codzxiennym użytkowaniu jest niezwykle prosty i łatwy w obsłudze dzięki temu, iż: a) praca operatora z systemem odbywa się...

Czytaj więcej

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość